Infractiunile informatice din Noul Cod Penal

Am avut o discutie cu amicul Max de la e-crime.ro care imi atrage atentia asupra infractiunilor informatice , asa cum apar ele in Noul Cod Penaladoptat pe 25 Iunie de Parlament si care va intra in vigoare nu se stie cind. (conform textului adoptat trebuie ca Guvernul sa propuna o lege speciala in acest sens).

Aveti la finalul acestei insemnari intreaga lista de infractiuni identificata de Max (mersi!) ca avind legatura cu domeniul informatic/electronic.

Din partea mea, continui sa sustin ca a fost o prostie sa se treaca codurile ca rata prin apa, fara o dezbatere publica serioasa. Si va dau doua exemple din articolele de mai jos ref la infractiuni informatice. (plus un bonus)

1. A fost inserat un nou articol 230, care face infractiune folosirea fără drept a unui terminal de comunicații al altuia sau folosirea unui terminal de comunicații racordat fără drept la o rețea, dacă s-a produs o pagubă.

Asta imi aduce aminte de o prezentarea de-a lui Max la seminariile de la Constanta si Timisoara.
Presupun ca si noul articol ar fi legat de acte ca wardriving sau piggybacking. (poate ar fi si pentru altele care imi scapa).
Dar e un subiect discutabil si sensibil in situatia in care ne referim la un mod de conectare la Internet din ce in ce mai raspandit.

Adica daca folosesti WiFi-ul altuia si ii produci o paguba – ar fi infractiune. Dar este un punct de acces WiFi un terminal de comunicatii ? As zice ca mai degraba ca nu…, terminalul fiind calculatorul sau telefonul care se conecteaza la Internet.
Poate fi racordat fara drept daca e un WiFi neprotejat ? Eu as zice ca nu.

Daca nu se refera la asta, atunci la ce actiuni se refera articolul ?

2. Articolul 374 privind pornografia infantila preia fostul articol 51 din legea 161., dar adauga un nou segment, care pina la 27 Mai 2009, a fost intr-un fel de consultare publica ce ar fi trebuit sa continue in septembrie.

(3) Accesarea, fără drept, de materiale pornografice cu minori, prin intermediul sistemelor informatice sau altor mijloace de comunicații electronice, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.

Adica am avut o discutie si gata, ce mai vreti ?

Mai mult – in legea 161, era definita sintagma “fara drept”, ceea ce mai aducea putina lumina.
Acum prezentul text e schiop de-a dreptul. Ce inseamna accesarea cu drept a materialelor pornografice cu minori ? Adica doar cei ce investigheaza asta? Oare accesarea unei coperti a unui album al lui Scorpions e infractiune au ba ? (ca oricum se face un cache al paginii) – Vezi scandalul din Marea Britanie din decembrie 2009.

Bonus Sa ne arucam o privire si asupra art. 226 – Violarea vieții private. Eu l-as citi ca adio camera ascunsa sau investigatii jurnalistice in sensul asta. Altfel, ajungi in instanta sa masoare un judecator daca ce ai descoperit tu e mai important pentru comunitate sau e mai importanta viata lui privata. Care vrea sa riste ?

(1) Atingerea adusă vieții private, fără drept, prin fotografierea, captarea sau înregistrarea de imagini, ascultarea cu mijloace tehnice sau înregistrarea audio a unei persoane aflate într-o locuință sau încăpere ori dependință ținând de aceasta sau a unei convorbiri private se pedepsește cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu
amendă.
(2) Divulgarea, difuzarea, prezentarea sau transmiterea, fără drept, a sunetelor, convorbirilor ori a imaginilor prevăzute în alin. (1), către o altă persoană sau către public, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
(3) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
(4) Nu constituie infracțiune fapta săvârșită:
a) de către cel care a participat la întâlnirea cu persoana vătămată în cadrul căreia au fost surprinse sunetele, convorbirile sau imaginile, dacă justifică un interes legitim;
b) dacă persoana vătămată a acționat explicit cu intenția de a fi văzută ori auzită de făptuitor;
c) dacă făptuitorul surprinde săvârșirea unei infracțiuni sau contribuie la dovedirea săvârșirii unei infracțiuni;
d) dacă surprinde fapte de interes public, care au semnificație pentru viața comunității și a căror divulgare prezintă avantaje publice mai mari decât prejudiciul produs persoanei vătămate.
(5) Plasarea, fără drept, de mijloace tehnice de înregistrare audio sau video, în scopul săvârșirii faptelor prevăzute în alin. (1) și alin. (2), se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani.

art. 230 – Folosirea fara drept a unui terminal de comunicatii al altuia sau folosirea unui terminal de comunicatii racordat fara drept la o retea, daca s-a produs o paguba

(1) Furtul care are ca obiect un vehicul, săvârșit în scopul de a-l folosi pe nedrept, se sancționează cu pedeapsa prevăzută în art. 228 sau art. 229, după caz, ale cărei limite speciale se reduc cu o treime.
(2) Cu pedeapsa prevăzută în alin. (1) se sancționează folosirea fără drept a unui terminal de comunicații al altuia sau folosirea unui terminal de comunicații racordat fără drept la o rețea, dacă s-a produs o pagubă.

art. 249 – Frauda informatica

Introducerea, modificarea sau ștergerea de date informatice,
restricționarea accesului la aceste date ori împiedicarea în orice mod a funcționării unui sistem informatic, în scopul de a obține un beneficiu material pentru sine sau pentru altul, dacă s-a cauzat o pagubă unei persoane, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

art. 302 – Violarea secretului corespondentei

(1) Deschiderea, sustragerea, distrugerea sau reținerea, fără drept, a
unei corespondențe adresate altuia, precum și divulgarea fără drept a conținutului unei asemenea corespondențe, chiar atunci când aceasta a fost trimisă deschisă ori a fost deschisă din greșeală, se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
(2) Interceptarea, fără drept, a unei convorbiri sau a unei comunicări efectuate prin telefon sau prin orice mijloc electronic de comunicații se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) au fost săvârșite de un funcționar public care are obligația legală de a respecta secretul profesional și confidențialitatea informațiilor la care are acces, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea unor drepturi.
(4) Divulgarea, difuzarea, prezentarea sau transmiterea, către o altă persoană sau către public, fără drept, a conținutului unei convorbiri sau comunicări interceptate, chiar în cazul în care făptuitorul a luat cunoștință de aceasta din greșeală sau din întâmplare, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
(5) Nu constituie infracțiune fapta săvârșită:
a) dacă făptuitorul surprinde săvârșirea unei infracțiuni sau contribuie la dovedirea săvârșirii unei infracțiuni;
b) dacă surprinde fapte de interes public, care au semnificație pentru viața comunității și a căror divulgare prezintă avantaje publice mai mari decât prejudiciul produs persoanei vătămate.
(6) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

art. 311 – Falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plata

(1) Falsificarea de titluri de credit, titluri sau instrumente pentru
efectuarea plăților sau a oricăror altor titluri ori valori asemănătoare se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) privește un instrument de plată electronică, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.
(3) Tentativa se pedepsește.

art. 314 – Detinerea de instrumente in vederea falsificarii de valori

(1) Fabricarea, primirea, deținerea sau transmiterea de instrumente sau materiale cu scopul de a servi la falsificarea valorilor sau titlurilor prevăzute în art. 310, art. 311 alin. (1) și art. 312 se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani.
(2) Fabricarea, primirea, deținerea sau transmiterea de echipamente, inclusiv hardware sau software, cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronică, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
(3) Nu se pedepsește persoana care, după comiterea vreuneia dintre faptele prevăzute în alin. (1) sau alin. (2), înainte de descoperirea acestora și înainte de a se fi trecut la săvârșirea faptei de falsificare, predă instrumentele sau materialele deținute autorităților judiciare ori încunoștințează aceste autorități despre existența lor.

art. 325 – Falsul informatic

Fapta de a introduce, modifica sau șterge, fără drept, date informatice
ori de a restricționa, fără drept, accesul la aceste date, rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii unei consecințe juridice, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani.

art. 360 – Accesul ilegal la un sistem informatic

(1) Accesul, fără drept, la un sistem informatic se pedepsește cu
închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Fapta prevăzută în alin. (1), săvârșită în scopul obținerii de date informatice, se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani.
(3) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) a fost săvârșită cu privire la un sistem informatic la care, prin intermediul unor proceduri, dispozitive sau programe specializate, accesul este restricționat sau interzis pentru anumite categorii de utilizatori, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.

art. 361 – Interceptarea ilegala a unei transmisii de date informatice

(1) Interceptarea, fără drept, a unei transmisii de date informatice care nu este publică și care este destinată unui sistem informatic, provine dintr-un asemenea sistem sau se efectuează în cadrul unui sistem informatic se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani.
(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și interceptarea, fără drept, a unei emisii electromagnetice provenite dintr-un sistem informatic, ce conține date informatice care nu sunt publice.

art. 362 – Alterarea integritatii datelor informatice
Fapta de a modifica, șterge sau deteriora date informatice ori de a
restricționa accesul la aceste date, fără drept, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani.

art. 363 – Perturbarea functionarii sistemelor informatice
Fapta de a perturba grav, fără drept, funcționarea unui sistem
informatic, prin introducerea, transmiterea, modificarea, ștergerea sau deteriorarea datelor informatice sau prin restricționarea accesului la date informatice, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

art. 364 – Transferul neautorizat de date informatice

Transferul neautorizat de date dintr-un sistem informatic sau dintr-un
mijloc de stocare a datelor informatice se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani.

art. 365 – Operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice

(1) Fapta persoanei care, fără drept, produce, importă, distribuie sau
pune la dispoziție sub orice formă:
a) dispozitive sau programe informatice concepute sau adaptate în scopul comiterii uneia dintre infracțiunile prevăzute în art. 360—364;
b) parole, coduri de acces sau alte asemenea date informatice care permit accesul total sau parțial la un sistem informatic, în scopul săvârșirii uneia dintre infracțiunile prevăzute în art. 360—364, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Deținerea, fără drept, a unui dispozitiv, a unui program informatic, a unei parole, a unui cod de acces sau a altor date informatice dintre cele prevăzute în alin. (1), în scopul săvârșirii uneia dintre infracțiunile prevăzute în art. 360—364, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

art. 374 – Pornografia infantila

(1) Producerea, deținerea în vederea expunerii sau distribuirii,
achiziționarea, stocarea, expunerea, promovarea, distribuirea, precum și punerea la dispoziție, în orice mod, de materiale pornografice cu minori se pedepsesc cu închisoarea de la un an la 5 ani.
(2) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) au fost săvârșite printr-un sistem informatic sau alt mijloc de stocare a datelor informatice, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.
(3) Accesarea, fără drept, de materiale pornografice cu minori, prin intermediul sistemelor informatice sau altor mijloace de comunicații electronice, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.
(4) Prin materiale pornografice cu minori se înțelege orice material care prezintă un minor având un comportament sexual explicit sau care, deși nu prezintă o persoană reală, simulează, în mod credibil, un minor având un astfel de comportament.
(5) Tentativa se pedepsește.

art. 388 – Frauda la votul electronic

Tipărirea și utilizarea de date de acces false, accesarea frauduloasă a sistemului de vot electronic sau falsificarea prin orice mijloace a buletinelor de vot în format electronic se pedepsesc cu închisoarea de la unu la 5 ani.

art. 391 – Falsificarea documentelor si evidentelor electorale

(1) Falsificarea prin orice mijloace a înscrisurilor de la birourile
electorale se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării
unor drepturi.
(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și înscrierea în copia de pe lista electorală permanentă a unor persoane care nu figurează în această listă.
(3) Introducerea în uz sau folosirea unui program informatic cu vicii care alterează înregistrarea ori însumarea rezultatelor obținute în secțiile de votare sau determină repartizarea mandatelor în afara prevederilor legii se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.
(4) Cu aceeași pedeapsă se sancționează introducerea de date, informații sau proceduri care duc la alterarea sistemului informațional național necesar stabilirii rezultatelor alegerilor.

sursa: http://legi-internet.ro/blogs/index.php/infractiuni-informatice-noul-cod-penal

Silviu Stroe
I'm Silviu and I run Brainic, a mobile-focused software agency. I'm also a member of Nokia and Yahoo wall of fame. My interests are in low-code/no-code development and bleeding-edge technologies.

3 thoughts on “Infractiunile informatice din Noul Cod Penal”

 1. am cateva intrebari idioate …
  1- daca un site are ip din ro banate si sunt accesate prin intermediul unui proxy e infractiune ?
  2- sitemele care cauta imagini/inregistrari/informatii/sunete/mp3 sunt inlegale ?

  Partea cu interzicerea accesului materialelor pornografice cu minori, am sa spun si eu cateva lucruri:
  * sunt atat de multe pe net, e suficient sa accesezi un link de mai multe ori …
  * din cate stiu eu au fost trimise n email cu acesta problema, cu link-uri cu astfele de chestii si nici un site nu a fost inchis …. Interzici accesul dar nu faci nimic real pentru identificarea celor care le pun in primul rand astfel de materiale ….POATE PROBLEMA AR PUTEA FI PUSA ALTFEL: DACA GASESTI ASTFEL DE MATERIAL SA FII OBLIGAT SA ANUNTI AUTORITATILE !

  Stie cineva de site-uri pe care sunt vandute violuri tot la pol. a ajuns dar cica fara plangere ….. site-ul respectiv nu e din ro dar actrita e din ro una din multele tepuite de cluburile din JP. Au fost poste inreg. pe forumuri si la cateva ore a disparut toata discutia nu doar postarile respective !

  1. Niciunul dintre cele doua puncte nu este legal. In legatura cu partea a doua sunt multe de discutat. Inca nu sunt niste legi care sa defineasca exact anumite fapte.

   1. Atunci orice motor de cautare este inlegal …. partea cu proxy/etc eu zic ca este LEGALA, oare de ce ? oare de ce sunt firme care furnizeaza astfel de servicii ? cat de legale sunt ele ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *